TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret ve Şirketler Hukuku son derece spesifik bir alan olmakla büromuz, pek çok müvekkilinin ticaret hukuku ile ilgili sorunlarının çözümü babında hizmet vermektedir. Bu maksatla sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, bununla ilgili müzakere ve toplantıların yapılması, hukuki danışmanlık verilmesi, mahkemelerde temsil ofisimizce akademik titizlikle yürütülmektedir.