İŞ HUKUKU

İş Hukuku

Ofisimizde gerek işveren gerekse işçi bazında İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemeler yahut arabuluculuk nezdinde çözüme ulaştırılması hususlarında faaliyet gösterilmektedir. Hukuki destek verilen firmaların işçi işveren ilişkisinin iş kanunu mevzuatına uygun surette yönetimi faaliyet konularımızdandır.