FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukukuna dair hakların korunması, tescil işlemleri, haksız tescillerin iptali ve hükümsüzlüğü, fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin önlenmesi davaları, iltibas, haksız rekabet davaları gibi fikri mülkiyet alanına ilişkin her türlü davaların ve ihtilafların yürütülmesi alanlarında hizmet verilmektedir.